За нас

Услуги

Документи

Цени

За контакти

Услуги

Откриване на наследство , като цяло така и в идеални чати

Снабдяване с Удостоверение за наследници

Снабдяване с документи за собстеност (нот.актове,делби (съдебни и доброволни,решения на поз. комисии ,съдебно-разделителни протоколи ,завещания и дарения)

Обявяване на Завещания

Проверка за движение по недвижимите Ви имоти с цел установяване на злоупотреби или разпоредителни действия без ваше знание(ипотеки,договори за наем и аренда, продажби на трети лица)

Внасяне на искови молби за възтановяване на правото ви на собственост ,като подготваме всички необходими документи за това и Ви представляваме в съда.

Подготовка на документи и извършване на доброволни делби

Съдействие при продажба на ваш/и недвижими имот/и или покупка на такъв

Годишна подръжка на имот/и и тяхното менажиране