За нас

Услуги

Документи

Цени

За контакти

 

Цени

Поради спецификата на извъшваните от нас услуги всеки един случай е строго индивидуален ,така че ценообразуването е различно.

След първоначално проучване на случая се заплаща еднократен хонорар плюс всички направени в последствие разходи ,като всичко това се съласува с Вас.