За нас

Услуги

Документи

Цени

За контакти

Необходими данни

От Ваша страна се нуждаем само от трите Ви имена и датата и място на раждане

 

Примерни документи

Пълномощно за снабдяване с документи и представителство

Пълнощощно за разпореждане с земеделски земи

Декларация по чл.25 за сем.положение

Декларация по чл.264 за задължения