За нас

Услуги

Документи

Цени

За контакти

Създадохме нашата кантора през 2006 година ,като резултат от необходимостта на пазара от подобен вид услуга. С натрупания от годините опит в  работата с недвижими имоти и анализирайки периода след 1990 година до 2018 г. установихме ,че голяма част от хората в България и българи в чужбина не знаят за притежавано от тях наследство ,нямат документи за собственост и дори не знаят родословието си ,от което имат наследство. През годините сме се натъквали и на стотици случаи на злоупотреби с наследствени имоти ,за които част от наследниците не са уведомени или са игнорирани. До 2011 година нотариалните кантори в България не разполагаха с достъп до Национална база данни население и фактически нямаха база сравнителен материал по удостоверенията за наследници при изповядване на сделки. С други думи деклариращия може да изключи от удостоверението ,някой или няколко от наследниците и така да ги лиши от полагащото им се наследство. Многократни са и случаите на придобиване на имоти с обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове със свидетели ,където също се злоупотребява.. Накратко кантората ни се занимава с откриване на наследствени имоти ,земи и др. ,които не знаете или нямате документи за тях. Разполагаме с достъп до всички регистри имотни ,поземлени ,агенция по вписвания ,национален кадастър и др. Предлагаме съдействие при откриване на наследство ,придобиване на документи за собственост ,проверка за извършени без ваше знание злоупотреби и възстановяване на собствеността ви.